Om fluor

prod_landningssida_starka_tander

 

Fluor er et grunnstoff som finnes overalt i naturen, for eksempel i vann, te og fisk. I dag er fluor mest kjent for å finnes i ulike tannpleieprodukter sammen med ulike saltforbindelser.

Fluor virker kariesforebyggende på to måter, det styrker tannemaljen og blottlagte tannhalser, og eksisterende kariesangrep utvikles langsommere eller stopper helt opp.

Kliniske studier viser at et høyere fluorinnhold i tannkrem har en bedre kariesreduserende effekt enn tannkremer med lavere fluorinnhold.* Det samme antas å gjelde for øvrige fluorprodukter.

Matrisen nedenfor viser ulike produkters fluorkonsentrasjon i forhold til hverandre.

 

* SBU 2002: Att förebygga karies).

 

prfluor1