For helsepersonell

Hvilken fluor konsentrasjon bør du velge?

Kliniske studier viser at en høyere konsentrasjon fluorid i tannpasta (1500 ppm F) har en bedre virkning på reduksjon av karies en lavere (500-1000 ppm F) (SBU 2002: for å forebygge karies). Man skulle forvente en lik dose-respons i form av fluorisering, det vil si at en høyere konsentrasjon av fluor i oppløsningen har en bedre virkning mot karies enn en nedre. 0,2% NaF utgangspunktet produserer ca 4 ganger så mye fluor som 0,05% NaF, se graf B. For voksne med økt risiko for tannråte og problemer med compliance anbefales derfor en høyere fluor konsentrasjon på 0,2% NaF for daglig bruk.

Figurene viser den midlere konsentrasjonen av fluor i spyttet i 30 minutter, etter skylling med 10 ml fluor skylling væske. Testen ble gjort av 10 personer som skylles med en 0,05% NaF og 0,2% NaF fluor skyll. Skyllingen varte i 1 minutt. KURVE B er logaritmisk for å vise mer klart forskjellen i den andre fasen av prosessen. 0,2% NaF produserer i utgangspunktet ca 4 ganger så høy fluor konsentrasjon 0,05% NAF. Fluor konsentrasjon i spytt er forhøyet i hele observasjonsperioden, som er mest tydelig i grafen hvor verdiene er logaritmisk (Graf B). Man kan forvente forhøyede konsentrasjoner av fluorid i munnen i flere timer etter at munnvann med en 0,2% NaF fluor skyll væske.

*ppm = part per million

 

Hvem trenger å skylle med fluor?

Alle med en økt risiko for karies har behov for ekstra fluor kosttilskudd i tillegg til det de får gjennom fluortannkrem. De gruppene som har økt risiko for karies, for eksempel de som:

  • allerede har mye hulrom og fyllinger
  • har tannregulering
  • har ising i tennene
  • har redusert spytt sekresjon
  • ofte småspiser

 

graf1graf2